MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Telefonbokning & Jour/akutbokningar

Sverige 08-414 000 14

E-Mail: Info@Busskompaniet.se

Bokningsvillkor

Vi har samlat allt du behöver veta kring bussbokning på en sida.

Företagspolicy & Bokningsvillkor


Miljöpolicy

Busskompaniets miljöpolicy är integrerad i Busskompaniets företagspolicy.

Vi har som övergripande miljömål att bedriva och utveckla persontransporter med minsta möjliga miljöpåverkan. Vår målsättning är att vara steget före myndigheternas krav och lagstiftning inom miljöområdet.

Arbetsmiljöpolicy

Busskompaniets arbetsmiljöpolicy är integrerad i Busskompaniets företagspolicy

Vi har en ambition att vår arbetsplats skall vara attraktiv. Våra kunder skall uppfatta oss som professionella och att vi levererar tjänster med hög kvalitét. Grunden för att lyckas med detta är att vi har nöjda medarbetare. Ett grundkrav för att uppnå en bra arbetsmiljö är att vi följer sunt förnuft, lagar och föreskrifter. Framförallt är det viktigt att arbetsmiljöperspektivet blir en naturlig del av vår verksamhet så att vi i den mån det går kan förebygga att olyckor eller ohälsa förkommer inom vår verksamhet. Vår arbetsmiljöpolicy avser alla medarbetare i företaget samt konsulterande personal.

Trafiksäkerhetspolicy

Busskompaniets trafiksäkerhetspolicy är integrerad i Busskompaniets företagspolicy

Vi skall vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås. Det innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 • Alltid ska använda bilbälte
 • Håller avstånd till framförvarande
 • Respekterar och följer hastighetsbestämmelser
 • Respekterar kör- och vilotidsregler – se särskild instruktion för färdskrivare & kör/vilotider
 • Tar hänsyn till väglag och trafiksituation
 • Anpassar körsätt och inbromsningar så passagerare färdas tryggt och säkert
 • Är alkohol- och drogfria, inklusive starka mediciner och undviker att köra då vi är trötta
 • Samtliga bussar är utrustade med alkolås
 • Kontrollerar och håller fordonen i trafiksäkert skick
 • Följer alltid gällande lagar och regler
 • Följer överenskomna säkerhetsrutiner
Busskompaniet logotyp

BokningsvillkorAllmänna och särskilda villkor

1. Avbokningsvillkor

– Vid avbokning fram till och med 8 dagar före avresa debiteras ingen kostnad
– Via avbokning från 7 dagar till 48 timmar före avresa debiteras 50% av resans totala pris
– Vid avbokning inom 48 timmar före avresa debiteras 100% av resans totala pris

2. Utökning av resans längd

Vid extra väntetid, försening eller utökning av resans längd som överskrider bekräftad resa så debiteras 745 kr per påbörjad extra timma, beroende på resans karaktär. 

3. Nedsmutsning

Vid onormal nedsmutsning av fordon förorsakat av resenär debiteras 900:- per timmas städning som krävs för att återställa bussen i normalt skick.

4. Vandalisering

Vid skadegörelse debiteras 100% av de totala omkostnaderna för åtgärdandet.

5. Bagage

Resenären ansvarar för sina tillhörigheter, liksom transport av sitt bagage till och från bussen. Det kan vara svårt att återfå kvarglömda effekter. Upphittat gods lagras i 3 månader. Skrymmande bagage, rollator, rullstol etc kräver särskilt godkännande. Bagage får endast lastas och lossas av vår chaufför/personal. Om resenären lastar eller lossar sitt eller någon annans bagage själv och en skada skulle uppstå så är denne ansvarig att ersätta kostnad för förlust/skada och andra eventuella merkostnader.

6. Mat och dryck

Det ät tillåtet att äta och dricka på våra bussar. Dock är det inte tillåtet med exempelvis rödvin, rödbetssallad eller blåbärssoppa, då det kan skapa svåra fläckar på våra säten. Alkohol är tillåtet att dricka på våra bussar under städade former. ​​​​​​​

Ordningsregler på bussen

Chauffören har alltid ansvaret för att fordonet kan framföras på ett trafiksäkert sätt vilket gör att du som kund alltid behöver vara lyhörd om chauffören förmedlar något annat än nedanstående ordningsregler. 

 • Det är tillåtet att förtära mat och dryck på bussen, men det ligger på kundens ansvar att lämna i bussen i städat skick, annars kan kostnad för extra städ, rengöring etc. tillkomma
 • Det är tillåtet att spela musik på bussen, men det är upp till chauffören vilken volym som fungerar för att inte påverka körningen
 • Samtliga resenärer ska sitta ner under hela färden och vara fastspända
 • Rökning är inte tillåten 
 • Det bagage som får medföras ombord ska vara förvarat på ett säkert sätt (på hatthyllor eller under framförvarande säte)
 • Toalettbesök är tillåtna vid behov
 • Resenärerna ansvarar själva för sitt bagage och sina värdesaker. Har du glömt något? Kontakta oss via e-post: Info@Busskompaniet.se eller via vår telefonväxel se längst ner på startsidan för våra kontaktuppgifter.
Busskompaniet logotyp

Reklamation

Om ni under resans gång finner något fel eller något som inte är till er belåtenhet, vill vi gärna att ni berättar detta för reseledaren eller chauffören så att problemen kan åtgärdas på plats. I annat fall tar vi emot tar vi emot skriftlig reklamation senast tre veckor efter hemkomst

Busskompaniet AB integritetspolicy