MM snedstreck DD snedstreck ÅÅÅÅ

Busskompaniets integritetspolicy

 1. Inledning
 2. Hur samlar vi in dina personuppgifter?
 3. Vilka personuppgifter samlar vi in?
 4. Vad använder vi dina personuppgifter till?
 5. Hur länge sparar vi din information?
 6. Delning av dina uppgifter
 7. Informationsskydd
 8. Användning av cookies
 9. Avslutande prenumeration av e-postutskick
 10. Dina rättigheter
 11.  Ändringar i denna integritetspolicy

1. Inledning

Tack för att du väljer Busskompaniet AB!

Vi värnar om din integritet och är därför angelägna om att de personuppgifter vi samlar in om dig hanteras och lagras på ett säkert sätt enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad (GDPR). 

Denna informationstext förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med Busskompaniet och vilka rättigheter du har. 

Personuppgiftsansvarig för Busskompaniet AB är Busskompaniet AB, Östanvägen 8, 177 71 Järfälla.

Vad menas med personuppgifter?
Med personuppgifter menas namn, adress, telefonnummer, e-post, personnummer och annan information som på något sätt kan knytas till en enskild individ.

2. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in information från dig när du:

 • Genomför ett köp på vår webbplats
 • Loggar in på Mina sidor
 • Kontaktar vår kundtjänst
 • Registrerar dig som prenumerant för vårt nyhetsbrev
 • Deltar i en tävling 

Vi tar också automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och de sidor som du besöker på vår webbplats. 

3. Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Informationen som vi samlar in kan inkludera:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer 
 • I de fall du har ett ärende hos kundtjänst sparas information kring ärendet. 

När du väljer att spara dina kortuppgifter i samband med ett köp sparas kortuppgifterna krypterat och säkert hos vår betalningspartner. Busskompaniet lagrar inga kortuppgifter.  

4. Vad använder vi dina personuppgifter till?

Den information vi samlar in från dig används för att:

 • Distribuera din biljett via e-post
 • Ta betalt för resan och möjliggöra betalning med Swish
 • Behandla och återkoppla till dig angående ditt ärende hos kundservice
 • Ge dig en mer personlig service genom att tillhandahålla, anpassa och förbättra din upplevelse av Busskompaniet, till exempel genom att ge anpassat och personligt innehåll, rekommendationer, funktioner och reklam i eller utanför Busskompaniets egna kanaler (till exempel e-postutskick och Facebook-annonser)
 • Förstå hur du använder Busskompaniets tjänster så att vi kan säkerställa teknisk funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt analysera din användning av tjänsten, inklusive din interaktion med vår webbplats och app, annonser, e-postutskick och övriga tjänster.
 • Kontakta dig via e-post eller telefon vid testning av nya tjänster
 • Administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning

5. Hur länge sparar vi din information?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig och vid behov enligt lagstadgad lagringstid. Med stöd i intresseavvägning anser vi att det finns ett berättigat intresse att använda uppgifter om dina resor och köp för att kunna erbjuda en effektivare köpupplevelse, ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster. 

I de fall du inte har ett konto hos Busskompaniet AB eller i de fall ett samtycke inte finns lagrar vi inte persondata mer än 36 månader. Efter 36 månader raderas eller anonymiseras data. 

För dig som är kund med inloggning på Mina sidor sparar vi dina uppgifter så länge du har ett aktivt konto. Efter avslutandet av ett konto lagrar vi dina uppgifter i 12 månader innan uppgifterna anonymiseras.

 • Efter avslutat ärende hos kundservice sparas din e-post, förnamn, efternamn och telefonnummer i högst 12 månader. 
 • Efter avslutat ärende hos kundservice försvinner eventuella bankuppgifter omedelbart.

6. Delning av dina uppgifter

Busskompaniet AB är den enda som äger informationen som samlas in på webbplatsen, via mejl eller via telefon. 

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Undantag gäller för betrodda parter som hjälper oss att driva vår webbplats och vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

Andra uppgifter (ej personuppgifter) som t.ex. besöksstatistik kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.

7. Informationsskydd

Vi skyddar dina personuppgifter genom en rad olika säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice) har tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information är placerade i en säker miljö. 

8. Användning av cookies

Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information. Vi använder cookies i två olika syften: 

 1. Cookies förbättrar användarupplevelsen på vår webbplats genom att bland annat identifiera återkommande besökare och visa relevant information. Vår användning av dessa cookies kopplas inte till personligt identifierbar information. Du kan välja att stänga av cookies i din webbläsare och/ eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.
 2. Vi använder cookies i annonssyfte och i samarbete med tredje part, för att kunna identifiera och rikta relevanta annonser mot personer som enligt olika algoritmer är benägna att genomföra ett köp. Du kan blockera cookies från tredje part i din webbläsare.  

9. Avsluta prenumeration av e-postutskick

Vi använder din e-postadress främst för att skicka ut din E-biljett. I samband med ditt biljettköp har du möjlighet att acceptera nyhetsbrev från oss med övrig information. Önskar du att avsluta prenumeration på vårt nyhetsbrev finns en länk längst ner i utskicket där du kan avregistrera dig.

10. Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära ut dina personuppgifter och den information vi har sparat om dig. Informationen kan till exempel ha sparats i samband med ett köp av biljett, kontakt med kundtjänst eller vid prenumeration av nyhetsbrev. Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska korrigeras, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information från våra register.

Vill du begära ett registerutdrag? 
Vänligen skicka in en skriftlig begäran via post och märk kuvertet med ”Registerutdrag” eller ”Begäran om att bli glömd”, tillsammans med en kopia på ditt ID-kort samt din signatur till adressen nedan. Bifoga namn, mobiltelefon samt e-postadress, så att vi kan hitta dig i vårt register. Meddela även hur du vill att vi skickar informationen till dig, t.ex. via mejl, brev eller telefon. Så fort vi har behandlat ditt ärende så raderar vi självklart alla dina personuppgifter. 

Busskompaniet AB, Östanvägen 8, 177 71 Järfälla

Dataskyddsombud
E-post: Info@busskompaniet.se

11. Ändringar i denna integritetspolicy

Vi kan ibland göra ändringar i denna policy. Senaste versionen finns alltid publicerad här. Om vi gör väsentliga förändringar i hur vi hanterar dina personuppgifter kommer vi att meddela dig via flygbussarna.se, Flygbussarna Appen eller via e-post.

Senaste uppdatering 2023-04-13